... ce

feloszlatják

1947-ben a CE Szövetséget állami nyomásra feloszlatják, így 1990-ig illegálisan működik. Az 50-es, 60-as évek sötét kommunizmusának időszakában koncepciós perekre kerül sor, amelyekben börtönre ítélnek református és egyéb felekezetű lelkészeket, akik megszegik a gyülekezési tilalmat és a törvényes következményekkel nem számolva hirdetik az evangéliumot. Ezek között van: Boda Sámuel, Dézsi Zoltán, Fekete János, id. Püsök Miklós, Richard Wurmbrand, id. Szilágyi Sándor, Visky Ferenc.

életét veszti

A szövetség elnöke Kecskeméthy István a megalakulástól egészen haláláig (1938. május 10.). Őt váltja dr. K. Tompa Artur 1944-ig, 1944-től 1947-ig dr. Nagy András teológiai tanár. A mozgalom igazán a 30-as évektől kezd el fejlődni és kibontakozni. Ez a konferenciák létszámán látszik leginkább. A második világháború sem töri meg a fejlődést, azt leszámítva, hogy sok oszlopos tag válik a háború áldozatává, mint például K. Tompa Artur, akit családjával együtt meggyilkoltak szolgálati helyükön Kendilónán és Kádár Géza, aki Budapest bombázásakor veszti életét.

szervezeti feladatok

1937-ben a szövetség titkára, K. Tompa Artúr 7 pontban vázolja fel a Szövetség legfontosabb szervezeti feladatait:

  1. A szövetség vezetője felelős elsősorban Isten és ember előtt a szövetség eredményes működéséért. Mivel képtelen minden munkát egymaga elvégezni, ezért legelső és legsürgősebb dolga legyen munkatársakat szerezni a szövetség tagjai közül.
  2.  A szövetségi munka, mint minden evangéliumi munka önkéntes, a vezető igyekezzék tehát odahatni, hogy a szövetség tagjai évenként ajánlkozzanak bizonyos meghatározott munka elvégzésére.
  3.  Az önkéntes ajánlkozásánál tekintettel lehet és kell lenni arra, hogy az ajánlkozó milyen munkát végez legszívesebben.
  4. Vannak munkák, amelyeket legtöbben mellőznek. Ezek elvégzésével bízzuk meg azokat, akik semmi másra nem vállalkoztak, vagy akik annyira előrehaladtak a keresztyén alázatosság útján, hogy Krisztus iránti szeretetből azt is szívesen elvégzik.
  5. Igyekeznie kell a vezetőnek arra, hogy lehetőleg egy tag se legyen munka és feladat nélkül, mert a legegyszerűbb és legügyetlenebbnek látszó tag is képes valamit igen jól, sőt talán másoknál jobban elvégezni.
  6. Nem elég a munkát vagy feladatot vállalni és kiosztani, hanem utána is kell nézni, hogy az jól és hűségesen végeztessék el, vagyis számon kell tartani a tagok munkásságát. E végre ajánlatos a hetenkénti vagy havonkénti munkabizottsági összejövetel, amelyen minden tag beszámol vállalt munkájáról.
  7. A jó szervezés jó vezetőt kíván. Hogy legjobb legyen a szervezetünk, a legjobb vezetőre: Jézus Krisztusra van szükségünk.
CE konferencia
CE konferencia

CE konferencia Marosvásárhelyen 1936. augusztus 6-án a Református Kollégium udvarán

egyház céljait előmozdítani

1933 szeptemberében a CE Szövetség felterjeszti az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsához módosított alapszabályzatát, melyben kifejti, hogy az EMESZ keretében maradva, de mégis külön alapszabályokkal működő szövetségként, az egyház céljait fenntartás nélkül kívánja előmozdítani, de éppen ezért teljes önállóságát is meg akarja őrizni.

ismét CE

1931. augusztus 30-szeptember 1 között, a Marosvásárhelyen megtartott országos konferencián az EMESZ megnevezést, javaslatra ismét CE Szövetségre változtatják. A legerősebb szövetségek Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Zilahon alakulnak ki. Ez annak a ténynek tulajdonítható, hogy ezeket a szövetségeket olyan lelkészek vezetik mint pl. Kádár Géza esperes Zilahon, dr. K. Tompa Artur Kolozsváron és Konrád György Marosvásárhelyen.

terjesszük az Isten országát e földön

Nem az evangélium kell eszköz legyen a mi kezünkben, saját céljaink elérésére, hanem mi kell az evangélium eszközei legyünk, hogy általa Isten akaratából terjesszük az ő országát e földön. Az evangélium nem rombol, hanem épít. Nem rombolja, hanem építi az egyházat, megmenti, élteti, üdvözíti az örökkévalóságra teremtett lelkeket – vallja Máthé Elek.

összegyűjti a kis erecskéket

A gyülekezetekben az egyesületek oázisok, amelyek megakadályozzák, hogy az élet vizének csörgedező patakjai a homokban eliszaposodjanak, azért gyűjtik össze a kis erecskéket, hogy virágozzanak és gyümölcsözzenek általuk -írja Kecskeméthy A „viszonyok” általános tisztázása című cikkében.

jelentést kér

1928-ban az erdélyi egyházkerület igazgatótanácsa a 2746-1928. IV. számú körlevelében jelentést kér a kerület lelkészeitől, abban a tekintetben, hogy az egyházi életre nézve, milyen természetű munkát végez az EMESZ.

RomaniaEnglishHungary