Ifi

Az ifjúsági bibliaóra 14-30 éves korosztály számára nyújt igei táplálékot. 

  • Megrendezve: hetente, szerdán este 7-9 óra között
  • Célcsoport: 14-30 évesek
  • Létszám: 20-40  ifis

Az ifi ajándék, hisz átélhetjük a szerető közösség minden áldását. A beszélgetéseink szabadon választott téma köré épülnek, a Biblia fényében vitatjuk meg kérdéseinket. Staféta szerűen adjuk tovább az alkalmakra való bevezetői részt.

Céljaink:

Krisztus. Minden tag személyesen adja át életét Jézus Krisztusnak, és nyilvánosan tesz erről vallást életvitelével és a közösségben vállalt szolgálatával.

Egyház. Krisztus egyetemes egyházához, kinek-kinek a maga gyülekezetéhez való hűsége révén.

Közösség. A közösségi élet gyakorlása, ennek építése és gazdagítása a Krisztusban való testvériség révén.

Szolgálat. A szolgáló keresztyén élet felvállalása egyedül Isten dicsőségére. A más népek között végzett misszió iránti elkötelezettség, ennek imádságban való hordozása vagy konkrét szolgálat felvállalása formájában.

Vágyaink:

  • Istennel és a kortársakkal való kapcsolat erősítése
  • az Ige megértése és megélése
  • életre szóló barátságok kötése
  • örömhír szólása
  • humor gyakorlása
  • elesettek felsegítése

Szerda esti órarendünk:
6:00-7:00
imaközi
7:00-7:15
ifi vacsi/csócsó
7:15-7:40
ima, ének
7:40
Ige, beszélgetés, ima
9:00
elpakolás

Legyél része egy vagány közösségnek, baráti társaságnak, tölts minőségi időt kortársaiddal.

Csatlakozz te is!

Extra alkalmaink: játékest, filmest, kirándulás, szegény családok segítése, meleg tea osztása hajléktalanoknak, gyerekfoglalkoztató és tábor szervezése, hitmélyítő hétvégék, csapatépítő hétvégék, kerti party, férfi-, és nőikör... és amit a társaság megszervez.

Isten az örömre hív! Mi igyekszünk ebben a kegyelemben élni!

A keresztény élet egy nagy kaland 😀

Szeretettel várunk!!

RomaniaEnglishHungary