1906-ban Genfben alakul meg az Európai CE Keresztyén szövetségek Uniója.