• ébredés gyümölcse

  1800

  A nagyváradi CE Szövetség közössége és szolgálata a 19. században Erdélyt is elérő református ébredés gyümölcse.

 • belmissziói közösségek

  1895

  Az 1895-ben Budapestről a Kolozsvári Református Teológia ószövetségi tanszékére érkező Kecskeméthy István professzor az ébredés tüzét is magával hozta, és az ő magvetése nyomán születnek meg szerte Erdélyben a református belmissziói közösségek.

 • Kecskeméthy István

  1938

  A trianoni szétszakítottság után is választott hazájában, Kolozsváron maradó Kecskeméthy István haláláig, 1938-ig szolgálta az erdélyi református ébredés ügyét.

 • megújulási mozgalomra

  1950

  A második világháború után előszőr megújult életű református lelkipásztorok, majd a körülöttük kialakuló hitvalló közösségek hordozták az ébredés ügyét. Az 50-es évektől kezdve az államhatalom egyre növekvő gyanakvással tekintett a Jézus Krisztust legfelsőbb hatalomnak elfogadó és hirdető megújulási mozgalomra.

 • koncepciós perek

  1958

  1958-ban koncepciós perek sora indult az Úrnak erdélyi magyar református népe ellen. Számos lelkipásztor és hitvalló református esett ennek áldozatul és került hosszú évekre a kommunista börtönökbe. Az ébredés ügyét Isten megóvta a megsemmisüléstől, és a börtönből való szabadulásuk után az ébredés és megújulás ügyét hirdető lelkipásztorok tovább folytatták szolgálatukat. Erdélyben sok helyen volt élő református hitvalló közösség, amelyik illegalitásban folytatta életét és szolgálatát.

 • Visky Ferenc

  1964

  Nagyváradon a börtönbüntetése után 1964-ben szabaduló, majd Hegyközpályiba kihelyezett és az államhatalom által megfigyelés alatt tartott Visky Ferenc lelkipásztor és a körülötte kialakuló közösség végezte az ébredés ügyének szolgálatát.

 • formálódott és erősödött

  1970

  A 70-es évektől kezdve a rendszeresen, házanként megtartott bibliaórák és imaközösség mellett elindult a megújult életű, vagy csak kereső ifjak és egyetemisták nyári táborozása a Bihar megyei hegyekben. Ezek az évenként megtartott táborok voltak azok a lelki alkalmak, ahol Istennek erdélyi református népe formálódott és erősödött.

 • CE közösségek

  1989

  A kommunizmus 1989-ben bekövetkezett bukása után hivatalosan is újra alakulnak a CE közösségek. A lelki közösség és a misszió mellett szeretetszolgálatokkal is gazdagodik a közösségek élete.

 • kicsi és romos házban

  1991

  Nagyváradon 1991-ben alakult meg hivatalosan a CE Szövetség. Az első években a nagyváradi vonatállomás mellett egy kicsi és romos házban indul meg a CE Szövetség munkája. A közösség élete áldásokban bővelkedik, elindul a fiatalok bibliaórája, a gyermekek missziója, a bibliaórák és evangelizációs alkalmak mellett a rendszeres tanulásra és teológiai művelődésre is indulnak alkalmak. A romos ház közben megszépül és Isten gazdagon megáldja a közösség életét.

 • ismeretlen adományozó

  1995

  A 90-es évek közepén egy ismeretlen adományozó több száz használt bicikliből álló adománya indította el egy új épület megépítésének terveit. A régi közösségi ház mellé megálmodott új épület kialakításában a közösségi és missziói alkalmak mellett a szeretetszolgálat végzésére szükséges infrastruktúra kialakítása is szempont volt.

 • Mahanaim táborban

  2000

  A 2000-es évektől kezdve gyermekotthon indul az új épületben, majd elkezdődik az idősgondozási szolgálat, amit az utcagyerek és szegénycsaládos szolgálat elindulása követ. Nyaranként különböző korosztályoknak szervezett táborok várják a résztvevőket az először csak sátrakban, majd fa- és kőépületekben otthont kapó Mahanaim táborban.

 • Jézus Krisztus

  MOST

  A nagyváradi CE Szövetség Jézus Krisztust vallja urának és pásztorának, az Ő szavát követi és neki szolgál. Amint Krisztus szolgálata kiterjedt mindenkire és Ő senkit sem hagy magára, úgy igyekszik a nagyváradi CE Szövetség is végezni szolgálatát. A szolgálatok sora az évek múlásával folyamatosan bővült, szervezetünk a gyermekektől kezdve az ifjakon, családosokon és időseken át a magányos betegekig, az iratterjesztéstől kezdve a evangelizáción és csendesnapokon át a szenvedélybeteg gondozásig igyekszik minden szolgálatot végezni, amire Ura, Jézus Krisztus elhívja.

RomaniaEnglishHungary