• Megrendezve: félévente
  • Létszám: 200-220 személy
  • Felelős:  Visky Magdolna
Romania