Indulás éve: 2003
Profil: Diakónia
Önkéntesek száma: 2
Alkalmazottak száma:3
Projektvezető: Szabó Sándor Zsolt
0359-176117, ceoradea@gmail.com

Leírás:
Ez a program szolgálja a magányos, nehéz körülmények között élő, alacsony jövedelemmel rendelkező
idősek támogatását. Sokan állapotuk miatt hátrányos helyzetbe kerülnek, elmagányosodnak, segítségre szorulnak. Számukra biztonságot jelent ha részünkről valaki rendszeresen kapcsolatban van velük és szükség
szerint együtt keresünk megoldást a felmerülő gondokra.

 

Ilyenek:

 •   a gondozottal való rendszeres, személyes kapcsolattartás biztosítása,
 • az intellektuális képességek, a szellemi frissesség megőrzésére irányuló segítségnyújtás,
 •  a gondozott személy aktuális problémáinak megbeszélése,megoldások keresése,
 • a gondozott személy otthonában: igeolvasás, ima, éneklés, bátorítás, közösségi alkalmakon való
  részvétel lehetővé tétele (szállítás),
 • a lakás takarításában és a személyes higiénia elvégzésében nyújtott segítség,
 • bevásárlás és hazaszállítás, a gondozott saját költségén,
 •  aktuális számlák, közköltségek kifizetése,
 • a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megkönnyítése, tanácsadás,
 • a gondozott személy érdekeinek képviselete,
 • szükség szerint kapcsolatfelvétel az orvossal, esetenként a gondozott személy orvoshoz való, eljutásának lehetővé tétele. Ha kórházi kezelésre szorul, kapcsolattartást biztosítunk erre az időre is, majd segítünk a felírt gyógyszerek kiváltásában.
 •  sűrgősségi esetekben egyszeri, esetleg nagyobb összegű gyorssegély nyújtása (pl.orvosi beavatkozás,
  fűtéstámogatás).