Gyermeknapközi

Indulás éve: 2013
Profil: Szociális
Alkalmazottak száma: 2

Önkéntesek száma: 2

Projektvezető: Szabó Tímea
0359-176117, 0743-998520

ceoradea@gmail.com

Vezérige: „ Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.” M

árk 10, 14-15

Leírás: A projekt hátrányos helyzetű családok gyermekeinek nyújt segítséget iskola utáni foglalkozással és étkezés

sel. Célkitűzésünk, hogy az iskolai életbe lépéshátrányból induló gyerekek tanulási, viselkedési nehézségei kö

zepette segítsünk, megelőzve ezáltal az iskolából való lemorzsolódást. Emellett törekszünk a keresztyén hi

t értékeinek át

  •  Házi-feladatokban való segíségnyújtás

adására.

Célcsoport: 0-VI. osztályos hátrányos helyzetű gyerekek.Elért személyek száma: 50-60 fő

Rendszeres tevékenységek:

  • Ebéd
  • Szocializálódási hiányosságok pótlása
  • Konfliktusmegoldás gyakorlása
  • Beszédfejlesztés
  •  Kézimunka
  •  Mesék, bibliai történetek olvasása és feldolgozása
  • Éneklés
  •  Játék